Welkom bij Sport en Cultuur in Soest

BSC On the Move - speciale groepen

ON THE MOVE

BUURTSPORTCOACH: MARIJKE ROEST, SPECIALE DOELGROEPEN

Aanvoerder: On the Move, BBS Werk en Inkomen

Spelers: Idea Cultuur, Amerpoort, K’nijntje & Zippies, SWOS, MEE, Optisport, sportaanbieders, andere buurtsportcoaches.

De hoofddoelstelling van On the Move is om meer mensen te laten sporten en bewegen. De buurtsportcoach van On the Move is voornamelijk een verbinder, coördinator en een organisator. Zij heeft als taak, i.s.m. de betrokken 'spelers', de verbindingen te leggen tussen de verschillende projecten. Daarnaast coördineert zij diverse projecten en processen en organiseert zij activiteiten en evenementen die gelieerd zijn aan On the move.

De buurtsportcoach zich vooral richt op kwetsbare inwoners (met betrekking tot bewegingsarmoede en gezondheidsrisico´s) in alle leeftijden. Het bevorderen van de participatie van deze inwoners d.m.v. sport en bewegen in de eigen leefomgeving is een belangrijk doel. De buurtsportcoach krijgt ondersteuning van één of twee mensen uit de bijstand. De BSC begeleid deze mensen om eveneens de functie van BSC zo goed mogelijk uit te voeren.