Welkom bij Sport en Cultuur in Soest

Verenigingsadvisering

Wat is verenigingsadvisering in de gemeente Soest?

Verenigingsadvisering (VA) bestaat uit het adviseren en begeleiden van sportverenigingen op het gebied van structuur, cultuur en strategische ontwikkeling. De verenigingsadviseur treedt proactief en op verzoek van de vereniging in contact met sportbesturen. Een bestuursgesprek vindt altijd plaats met meerdere bestuursleden. De aanleiding van een gesprek kan een actueel onderwerp van de vereniging zijn, maar in het gesprek komen ook andere verenigingszaken aan de orde. Thema’s die bijvoorbeeld besproken worden in een bestuursgesprek zijn (1) hoe gaat het en wat gaat goed? (2) Sportiviteit en respect / fair play en (3) mogelijke rol / verbinding met de Buurtsportcoach (BSC) regeling in de gemeente Soest.

 Afhankelijk van de adviesvraag van de vereniging kan de VA zelf ondersteuning bieden of doorverwijzen naar een bond of een (andere) specialist. De VA gebruikt hiervoor waar mogelijk zijn netwerk. Het werk van een VA is nooit uitvoerend en organisatorisch binnen de vereniging, maar mogelijk wel coördinerend. 

Als er na het bestuursgesprek gekozen wordt om een procesbegeleidingstraject in te gaan, dan zullen er (groepen) leden uit de club bij het proces betrokken worden. Door de leden nadrukkelijk te betrekken bij het ontwikkelproces, worden zij mede verantwoordelijk voor het resultaat en is er meer draagvlak. Het doel van de procesbegeleiding is het realiseren van een stabiele club, met structurele resultaten.